Over ZVM

ONTWIKKELEN

Zorg Vastgoed Management BV (ZVM) is een gespecialiseerd ontwikkelaar van zorgvastgoed en woonconcepten. Door haar politieke netwerk, kennis van de (zorg)markt en (zorg)exploitatie te combineren met expertise op het gebied van huisvesting en vastgoedontwikkeling, is ZVM de laatste decennia uitgegroeid tot de grootste landelijke partner van eerstelijns zorggroepen.

 

FINANCIEREN

ZVM werkt samen met een breed netwerk van gerenommeerde financieringsfondsen waardoor een optimaal marktconform financieel model voor de eindgebruikers gegarandeerd is.
U kunt bij ZVM ook terecht voor de overname van bestaande beleggingsobjecten en vastgoedportefeuilles.

 

WERKWIJZE

Kenmerkend voor de werkwijze van ZVM is de vraag gestuurde aanpak waarbij wij niet ontwikkelen vanuit de locatiegedachte, maar vanuit het perspectief van de gebouwgebruiker(s). Nadat wij samen met de eindgebruikers een programma van eisen hebben opgesteld en wij een gebiedsscan hebben uitgevoerd, zal gezocht worden naar een geschikte ontwikkellocatie. Voorts voert ZVM een haalbaarheidsstudie uit welke, nadat deze door alle stakeholders positief is beoordeeld, verder ontwikkeld wordt.

Met de gestructureerde projectaanpak door ons deskundig team worden de risico's tot een minimum beperkt, wordt de kwaliteit van het ontwikkelobject bewaakt en de projectdoorlooptijd zo kort mogelijk gehouden. Wij werken vanuit deze visie dan ook enkel samen met professionele en ervaren partijen die vanuit dezelfde ambitie werken, met als doel een efficiënt ontwikkelproces en derhalve een kwaliteitsproduct te realiseren waar de eindgebruikers met veel plezier wonen en/of werken.

Wij nemen de betrokken zorgpartijen in het ontwikkeltraject veel werk uit handen waardoor zij zich kunnen blijven richten op hun zorgtaken gedurende het gehele proces. Wij inventariseren de wensen, eisen, behartigen de belangen en betrekken hen altijd bij het gehele proces. Wij onderhouden de contacten met de architect, bouwer en andere betrokken partijen zoals de rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en makelaars. Dankzij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed, weten wij als geen ander wat hierbij komt kijken. Zorgverleners hebben bij ons een vaste contactpersoon gedurende het gehele ontwikkel- en bouwproces.

 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid staat bij ZVM hoog in het vaandel. Derhalve focussen wij ons naast nieuwbouw ook op transformatieprojecten waarbij wij bestaande gebouwen verduurzamen en gereed maken voor de toekomst. Gasloos bouwen, BENG, en GPR normen behoren tot de standaard. Bij de ontwikkeling kijken wij tevens naar de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed om ook in de verre toekomst een duurzame transformatie te waarborgen.

 

ZORGVASTGOED

De komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland fors toenemen. En daarmee de behoefte aan zorg. Het kabinet voert de nodige hervormingen door om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze hervormingen en het stijgende welvaartsniveau onder ouderen maken het reguliere verpleeg- en verzorgingshuis veel minder aantrekkelijk. Er zal meer vraag ontstaan naar kleinschalige beschermde woonvormen. Woonvormen die niet ontwikkeld zijn vanuit de regelgeving, maar optimaal gericht zijn op de kwaliteit van leven. ZVM ontwikkelt en investeert in zorgvastgoed voor meerdere zorgconcepten. Het betreft zowel herontwikkeling van bestaand vastgoed als nieuwbouw.

Daarnaast is de eerstelijns zorg enorm in beweging. Het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg zal de komende jaren het centrale thema zijn. Zorgverleners in de eerste/tweedelijn, in samenwerking met het gemeentelijk sociaal domein (WMO), spelen hierin een belangrijke rol. De ontwikkeling van passend vastgoed is hierbij essentieel.
De ontwikkeling van deze centra gebeurt na gedegen onderzoek naar vraag en aanbod in de omgeving, in samenwerking met professionele en ervaren partijen.

Onze inmiddels beproefde aanpak, zoals vele unieke experimenten waaronder de Blauwe Zorg uit Maastricht (blauwezorg.nl), brengt de zorgkosten omlaag en de Zorg in Balans (klik op media in onze header).

 

WONEN

Bij ZVM ontwikkelen wij vandaag het wonen van morgen.
Dit doen wij duurzaam, betaalbaar, flexibel en innovatief. Wij zorgen voor totaaloplossingen voor particulieren, woningcorporaties, thuiszorginstellingen en beleggers. Met onze à la carte woonconcepten bieden wij oneindige mogelijkheden.
Wij gaan tot het uiterste om onze klanten tevreden te stellen. Wij luisteren naar de eindgebruikers en werken dit gezamenlijk uit in een conveniërend totaalplan.

 

Directeur Eric R.G. Venghaus